Gandalf - Sanctuary

Gandalf - Sanctuary RM 3165

Gandalf - Sanctuary

Sanctuary is een mooie nieuwe CD van de Oostenrijkse meester muzikant Gandalf. Zoals Gandalf zegt: 'we verlangen allemaal naar een plek in ons leven waar we veilig zijn, waar we ons even kunnen terugtrekken van het lawaai en de waanzinnigheid van de wereld, een toevlucht van balans en vrede.

Sommigen vinden die plek in het bos, in afgelegen bergen of bij de golven aan het strand. Anderen vinden 't in heilige plaatsen, biddend of mediterend. Santuary helpt u bij de uitdagingen van het leven.